terug

Hoofdsponsoren


Jeugdpartner

Businessclub


Kledingsponsor


Sponsorkliks


Beleidsstuk Verklaring Omtrent het Gedrag vv Sleeuwijk

Als bestuur van vv Sleeuwijk vinden wij het belangrijk om niet alleen een sportieve vereniging te zijn, maar vooral ook een sociaal veilige vereniging. Om deze sociale veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen hebben we als bestuur besloten dat we een VOG verplicht stellen voor alle medewerkers en vrijwilligers die direct betrokken zijn bij de begeleiding van alle leden onder de 18 jaar en jeugdige volwassenen. De verplichting om een VOG te hebben voeren we in vanaf het begin van het voetbalseizoen 2022-2023. Jaarlijks zullen we vervolgens de VOG opvragen bij nieuwe medewerkers en vrijwilligers. De geldigheid van een VOG stellen we als vereniging vast op 3 jaar. Indien je in een rol actief blijft waarvoor de VOG benodigd is voor onze vereniging zul je deze dus elke drie jaar opnieuw aan moeten vragen.
Het invoeren van een VOG kan op steun rekenen van het NOCNSF en daarom is het aanvragen van de VOG bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid helemaal gratis.

Wat is een VOG ?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar geeft voor het uitvoeren van een bepaalde functie of taak binnen de samenleving. Deze zal gescreend en afgegeven worden door de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie. Door de vereniging zal een VOG aanvraag gedaan worden omtrent het omgaan met personen (“belast met de zorg van minderjarigen”). Een VOG zal afgegeven worden wanneer er geen strafbaar feit is gepleegd met relevantie tot de betreffende functie.

Wil je meer informatie over een Verklaring Omtrent het Gedrag? Op de site van het Ministerie van Justitie en Veiligheid kan je hier meer informatie over vinden: klik hier om naar de website te gaan

Aanvragen VOG ?
Als medewerker en/of vrijwilliger van vv Sleeuwijk is het aanvragen van een VOG gratis. Je kunt een VOG aanvragen via de link die je krijgt via de mail. Na het klikken op de link moet je inloggen met je DigiD. Vul de ontbrekende gegevens aan en geef akkoord voor de aanvraag. Hierna ontvang je jouw VOG per post.

Na ontvangst van de VOG dien je het origineel aan Thomas Paans (jeugdvoorzitter) of Sem van den Heuvel (secretaris) te laten zien. Als vereniging zullen we een lijst bijhouden waarop de personen die een VOG nodig hebben vermeldt zijn. Op deze lijst zullen wij alleen aangeven dat de originele VOG aan ons getoond is. Meer is vanuit de AVG ook niet toegestaan. Deze lijst bewaren wij in onze ledenadministratie zodat dit ook weer aan de AVG eisen voldoet. Iedere 3 jaar zul je de VOG opnieuw aan  moeten vragen en moeten tonen bij de verantwoordelijke functionaris vanuit vv Sleeuwijk. De vereniging zal een overzicht bij houden zodat we weten wie er wanneer een nieuwe VOG aan moet vragen. Dit zal via de verantwoordelijke functionaris vanuit de vereniging aan de betreffende medewerker/vrijwilliger worden doorgegeven.

Heb je aanvullende vragen en/of opmerkingen over een VOG? Neem dan contact op met Thomas Paans (jeugdcommissie@vvsleeuwijk.nl) of Sem van den Heuvel (secretaris@vvsleeuwijk.nl)


Algemeen nieuws, geplaatst door Ahmed Mahamed op 30 augustus 2022


Overige nieuwsberichten

Banner Van Den Heuvel
© 2001-2024 VV Sleeuwijk

Colofon

Privacyverklaring
twitter.com/vvsleeuwijk
youtube.com/vvsleeuwijk
facebook.com/vvsleeuwijk
VV Sleeuwijk logo
Navigatie
Nieuws
Programma en uitslagen
Afgelastingen
Standen
Elftallen
Bestuur
Commissies
Lidmaatschap
Activiteiten
Sponsors
Sponsoring
Teamshop (Bestelsite kleding)
Contact / Colofon
Route
Overige pagina's