terug

Hoofdsponsoren


Jeugdpartner

Businessclub


Kledingsponsor


Sponsorkliks


Privacy

Aan de leden van Voetbalvereniging ‘Sleeuwijk’,

Sinds 25 mei jongstleden is in de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat in de gehele EU dezelfde privacy wetgeving geldt, de ‘oude’ Wet bescherming persoonsgegevens is daarmee vervangen. De invoering van de AVG heeft niet alleen voor veel bedrijven de nodige veranderingen met zich mee gebracht, ook voor sportverenigingen vergt de invoering van de AVG de nodige maatregelen.

Vanuit de AVG zijn wij als vereniging genoodzaakt het een en ander op papier te zetten ten aanzien van persoonsgegevens en hoe daarmee om wordt gegaan binnen de vereniging. De vrijwilligers binnen onze vereniging (bestuur, jeugdbestuur, coördinatoren, trainers, leiders etc.) hebben persoonsgegevens van onze leden nodig om de vereniging goed te kunnen laten functioneren. Ook de KNVB, gemeente Werkendam en (in een aantal beperkte situaties) de Belastingdienst kunnen ons vragen om persoonsgegevens van onze leden. Wij hebben in een Privacy Verklaring (http://www.vvsleeuwijk.nl/page.php?p=Privacyverklaring) opgenomen welke informatie de vereniging vastlegt. De komende maanden zullen wij ons privacy beleid verder ontwikkelen en uiteenzetten. Van belang is in ieder geval dat de vereniging, tenzij zij daartoe verplicht is, geen persoonsgegevens aan derden zal verstrekken. Daarnaast zullen alle vrijwilligers van de vereniging, die met persoonsgegevens in aanraking komen, gevraagd worden om een geheimhoudingsverklaring met betrekking tot persoonsgegevens te ondertekenen.

Recent is bij de ingang van ons sportcomplex een bord geplaatst waarop vermeld staat dat op ons terrein foto en videomateriaal kan worden vastgelegd. In de meeste gevallen zal dit betrekking hebben op foto’s van wedstrijden en elftalfoto’s.

Bij officiële foto’s voor de club, zoals een teamfoto voor op de website, kunt uzelf aan de fotograaf, of in het geval van uw kind aan de leider, aangeven dat u of uw kind niet op de foto wilt. Foto’s van wedstrijden genomen door journalisten mogen vrij gebruikt worden (persvrijheid). De vereniging zal met een beperkt aantal fotografen een overeenkomst sluiten. Deze fotografen zullen dan in opdracht van de vereniging foto’s maken van wedstrijden, welke door de fotografen en de vereniging gepubliceerd mogen worden bijvoorbeeld in het clubblad of op internet. Mochten er foto’s verschijnen op onze website of sociale kanalen van de club die u liever niet geplaatst ziet, vanwege eigen privacyoverwegingen, dan kunt u dat aangeven bij de taakgroep Privacy. We zullen die dan verwijderen. De KNVB eist overigens van elk lid een pasfoto voor op de spelerspas.

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u in de bijlage. Hier vindt u ook hoe u zelf de zichtbaarheid van uw persoonlijk gegevens kunt aanpassen bij de KNVB.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur en de taakgroep Privacy.


Taakgroep Privacy bestaat uit:
Anouk Rietveld (vanuit het bestuur betrokken)
Martijn Verhoeven (vanuit het bestuur betrokken)
Peter Hermus (expert op het gebied van de AVG)

Allen te bereiken via privacy@vvsleeuwijk.nl

Bijlage
De AVG bij Sportlink en de KNVB

Banner Trainingskampen
© 2001-2024 VV Sleeuwijk

Colofon

Privacyverklaring
twitter.com/vvsleeuwijk
youtube.com/vvsleeuwijk
facebook.com/vvsleeuwijk
VV Sleeuwijk logo
Navigatie
Nieuws
Programma en uitslagen
Afgelastingen
Standen
Elftallen
Bestuur
Commissies
Lidmaatschap
Activiteiten
Sponsors
Sponsoring
Teamshop (Bestelsite kleding)
Contact / Colofon
Route
Overige pagina's