terug

Hoofdsponsoren


Jeugdpartner

Businessclub


Kledingsponsor


Sponsorkliks


Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging Sleeuwijk gevestigd te Sleeuwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271304 hierna te noemen: `de Vereniging`.

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid
De Vereniging is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@vvsleeuwijk.nl.

Voor welke doeleinden verwerkt de Vereniging uw persoonsgegevens?
De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door de Vereniging gebruikt voor de volgende processen:

A. Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Registratie als actief of rustend lid van de Vereniging, inschrijving bij KNVB.
B. Donateurs. Voor bijdrage aan de vereniging en toegang bij wedstrijden.
C. Vrijwilligers. Voor vrijwillige trainers, leiders en andere functies.
D. Loonadministratie. Van alle personen die in dienst zijn van de Vereniging, zoals trainers.
E. Sponsorcommissie. Voor het contact met (vertegenwoordigers van) sponsoren
F. Spelers van bezoekende verenigingen. Door middel van het wedstrijdformulier en Sportlink.

De gegevens binnen de bovenstaande processen worden verzameld op basis van toestemming van de betrokkene of ten behoeve van (het komen tot) een overeenkomst tussen betrokkene en de Vereniging.

Van wie verwerkt de Vereniging persoonsgegevens?
De vereniging verwerkt de persoonsgegevens van:

 • Leden
 • Donateurs
 • Sponsoren
 • Vrijwilligers
 • Werknemers
 • Bezoekende spelers


Welke persoonsgegevens verzamelt de Vereniging?
In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. De meest voorkomende gegevens zijn:
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Lidnummer
 • Iban / bankrekeningnummer


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft of wanneer de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u via de website van de Vereniging te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@vvsleeuwijk.nl .

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Versie 1 - September 2018

Overige informatie
Voor informatie over cookies op onze website: klik hier

Banner Sportstroom
© 2001-2024 VV Sleeuwijk

Colofon

Privacyverklaring
twitter.com/vvsleeuwijk
youtube.com/vvsleeuwijk
facebook.com/vvsleeuwijk
VV Sleeuwijk logo
Navigatie
Nieuws
Programma en uitslagen
Afgelastingen
Standen
Elftallen
Bestuur
Commissies
Lidmaatschap
Activiteiten
Sponsors
Sponsoring
Teamshop (Bestelsite kleding)
Contact / Colofon
Route
Overige pagina's