terug

Hoofdsponsoren

Jeugdsponsor

Businessclub


Kledingsponsor


Sponsor

Website sponsor


Sponsorkliks


Bestuursgeluiden november 2020

Beste leden,

Doordat vanwege de Coronamaatregelen naast alle wedstrijden ook alle formele en informele bijeenkomsten niet op de gebruikelijke manier plaats kunnen vinden, willen we jullie vanuit het bestuur op deze manier op de hoogte brengen van de stand van zaken binnen de vereniging.

Algemene Ledenvergadering

Normaal gesproken hadden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ergens in oktober gehouden. We hebben als bestuur vooralsnog besloten om de vergadering uit te stellen. De optie om de ALV digitaal te houden hebben we zeker overwogen. Terugkijkend naar de deelnemers van de afgelopen jaren zien we dat juist veel leden aanwezig zijn die digitaal minder makkelijk aan kunnen sluiten. Vandaar dat we voor uitstel hebben gekozen. Wanneer we weer de mogelijkheid hebben om de ALV te houden is natuurlijk nog niet bekend. Vandaar dat we jullie via deze weg op de hoogte willen brengen over de stand van zaken.
Het afgelopen seizoen 2019-2020 zijn we overvallen door COVID-19, wat er toe geleid heeft dat we het seizoen niet uit hebben kunnen spelen. Toch is het ons gelukt om de financiële schade te beperken. Mede door de financiële ondersteuning van de overheid en de KNVB, door het feit dat bijna alle leden en sponsors ons trouw zijn gebleven en het feit dat alle betaalde krachten hebben afgezien van hun vergoeding in de maanden dat we stil lagen hebben we een heel klein positief resultaat weten te behalen.

Zoals gebruikelijk voor een ALV heeft de kascommissie de boeken in kunnen zien en een toelichting gehad op het jaarverslag. Drie punten uit het verslag van de kascommissie willen we als bestuur graag benoemen, 1) vanwege de sluiting van sportkantines staat de kantineomzet onder druk, 2) de afnemende opbrengst uit sponsoractiviteiten is een halt toegeroepen en 3) een toenemende opbrengst uit contributies door een groeiend ledenaantal. De formele vaststelling en het volledige verslag van de kascommissie zullen worden behandeld tijdens de eerst volgende ALV.

Nadat we het seizoen 2020-2021 vol goede moed waren gestart, bleek echter al heel snel dat COVID-19 ons nog in haar greep zou houden. De eerste weken mochten we nog iets doen onder sterk beperkende maatregelen, maar al snel kwam het amateurvoetbal weer bijna helemaal stil te liggen. En zoals het er nu uitziet, duurt dat zeker tot begin 2021. Als we deze situatie door proberen te vertalen naar de begroting voor seizoen 2020-2021 dan lijkt een positief financieel resultaat bijna onmogelijk haalbaar en zullen we dus aanspraak moeten gaan doen op onze reserves. Gelukkig hebben we reserves, maar onze spaarcenten zijn hier eigenlijk niet voor bedoeld. Natuurlijk mogen jullie erop vertrouwen dat we er als bestuur alles aan zullen doen om de schade te beperken. Maar veel zal afhangen van de verdere verloop van COVID-19 in het voorjaar van 2021.

De kascommissie heeft geconcludeerd dat de vereniging in een gezonde financiële positie verkeerd en een mooie buffer heeft opgebouwd. Door COVID-19 is de toekomst echter zowel sportief als financieel onzeker.  Voor de begroting is hier ook duidelijk rekening mee gehouden en voor het eerst in jaren wordt een verlies verwacht. Desondanks adviseert de kascommissie positief over de opgestelde begroting voor het seizoen 2020-2021.

Ondanks de lastige financiële situatie waarin we zitten hebben we als bestuur besloten om voor het komende seizoen 2021-2022 geen contributieverhoging door te voeren. We hebben gemeend dat dit passend is bij de huidige situatie en het feit dat we onze leden als vereniging op dit moment niet veel te bieden hebben.

Tijdens de ledenvergadering hadden we formeel ook onze nieuwe a.i. bestuursleden kunnen installeren.
Ook dit moment zal formeel dus later plaatsvinden. Praktisch gezien geeft dit gelukkig helemaal geen belemmeringen omdat zowel Yvette Schouten als Sem van de Heuvel hun taken al opgepakt hebben en volwaardig meedraaien binnen het bestuur. Als Bestuur zijn we wel op zoek naar twee nieuwe leden voor de kascommissie, om een kritische blik op de financiën te waarborgen.

Een ander punt wat tijdens de ledenvergadering op de agenda zou staan is het grote onderhoud wat aan onze CV installatie uitgevoerd moet gaan worden. De afgelopen 2 jaar hebben we meermaals problemen ondervonden met de CV en warmwatervoorziening aan de zijde van de kantine. Dit hebben we steeds op kunnen lossen, maar de ketels zijn nu echt aan vervanging toe. Ook zal het leidingwerk vernieuwd moeten worden omdat hierin lekkages zitten. Deze investering en werkzaamheden zullen we de komende periode dan ook in gang gaan zetten.

En tot slot is het goed om te melden dat we ondertussen gestart zijn met het opknappen van de kleedkamers 1 t/m 6 aan de zijde van de kantine. Hiervoor hebben we geld opgehaald met de Club van 100 en deze werkzaamheden kunnen we prima door laten gaan.

Tot zover een korte update van de belangrijkste zaken die we vanuit het bestuur geagendeerd hadden voor de ALV.

Nieuwjaarsreceptie

Ook moeten we helaas melden dat we de nieuwjaarsreceptie en bijbehorende nieuwjaarswedstrijd, zoals we die traditioneel op 1 januari houden, niet door kunnen laten gaan. Tijdens de nieuwjaarsreceptie huldigen we ook altijd onze jubilarissen. Dit moment willen we echter niet zomaar voorbij laten gaan. We zullen onze 18 jubilarissen van dit jaar dus  wel degelijk in het zonnetje gaan zetten. Als bestuur gaan we bij alle jubilarissen thuis langs om dit heugelijke moment Corona-proof aandacht te geven.

Het zijn hele bijzondere tijden waarin we verkeren. Laten we hopen dat we COVID-19 na de winterstop langzaam achter ons kunnen laten. Of plan B van de KNVB om de competities uit te spelen realistisch, is zullen we gaan ervaren. We zullen het als voetbalvereniging echter moeten doen met de maatregelen die gelden. Of we het nu leuk vinden of niet. Ik vind het mooi om te zien dat we er met zijn allen alles aan doen om door deze periode heen te komen. Bedankt daarvoor. De vereniging zal hier uiteindelijk alleen maar sterker van worden!

Namens het bestuur

Edwin


Algemeen nieuws, geplaatst door Ahmed Mahamed op 13 november 2020


Overige nieuwsberichten

Banner Trainingskampen
© 2001-2021 VV Sleeuwijk

Colofon

Privacyverklaring
twitter.com/vvsleeuwijk
youtube.com/vvsleeuwijk
facebook.com/vvsleeuwijk