terug

Hoofdsponsoren

Jeugdsponsor

Businessclub


Kledingsponsor


Sponsor

Website sponsor


Sponsorkliks


Respect voor (onze) scheidsrechters!!

Zo halverwege dit seizoen 2018/2019 hebben we de balans opgemaakt als het gaat over het aantal incidenten met scheidsrechters. Hierin hebben we uiteraard, maar ook juist met name, onze eigen vereniging scheidsrechters betrokken die voornamelijk wedstrijden fluiten in de B-categorie. Met een aantal vereniging scheidsrechters hebben we inmiddels gesprekken gevoerd. Dit ook op hun verzoek.

Uit deze gesprekken komt naar voren dat onze vereniging scheidsrechters een aantal keren op zeer kwetsende  manier bejegend zijn. Niet alleen door spelers/begeleiders van bezoekende verenigingen maar ook door onze eigen spelers, begeleiders/trainers. Ze worden voor van alles en nog wat uitgemaakt, uitgedrukt in bewoordingen die ik hier niet wil herhalen. De meeste zullen u ongetwijfeld bekend in de oren klinken.

Kennelijk verwachten spelers/begeleiders/trainers, uitkomend in de B-categorie, dan wel in de A-categorie “op Sleeuwijk niveau” dat vereniging scheidsrechters van Björn Kuipers niveau zijn.

Geloof me, onze scheidsrechters doen elk  weekeinde hun stinkende best. En waar de vele fouten van spelers onderbelicht blijven, want ach we zijn toch veelal recreatief bezig, daar worden de scheidsrechters voor van alles uitgemaakt als diezelfde spelers van mening zijn dat de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft genomen.

Zeker, na afloop van de wedstrijd wordt er soms nog wel eens een soort van excuus gemaakt in de trend van “oh sorry scheids van daarnet, maar ja voetbal is emotie hé”. Maar het kwaad is dan al geschied. De eerste keer een excuus aanvaarden lukt wel, een tweede keer wordt al minder, maar na een derde keer of meer, vindt men het toch echt genoeg.

Een aantal scheidsrechters heeft te kennen gegeven dat het incasseringsvermogen inmiddels wel de grens bereikt heeft.
Daarom willen wij vanuit het bestuur er nogmaals op aandringen respectvol om te gaan met scheidsrechters. Dit voorkomt dat er in de toekomst  een strakker beleid of dat er vervelende maatregelen getroffen moeten worden!!

Spreek ook elkaar aan als een medespeler uit de flank dreigt te gaan. Laat dit niet alleen aan een aanvoerder over. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid!!

Omdat keer op keer blijkt dat spelers/begeleiders niet op de hoogte zijn van de werking van de tijdstrafregeling, hebben we deze hieronder vermeld.

Let wel, een direct rode kaart valt niet onder de tijdstrafregeling . Een direct rode kaart in de B-categorie dient op het wedstrijdformulier te worden genoteerd  en zal er door de KNVB een straf worden opgelegd.


TIJDSTRAFREGELING

In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling zoals hieronder aangegeven. De scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen.

1. Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal.

2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de JO13 categorie A (geen tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten.

3. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden.

4. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden.

5. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied.

6. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil.

7. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.

8. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.

9. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de genomen beslissingen.

10. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart.

11. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.

12. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden.

13. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de betreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit te zitten.

14. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.

15. Indien de wedstrijd verlengd wordt moet de speler het resterende gedeelte van de tijdstraf nog in de verlenging ondergaan.

16. Spelers die de tijdstraf nog niet volledig hebben ondergaan bij het starten van de strafschoppenserie, mogen wel aan de strafschoppenserie deelnemen.


Algemeen nieuws, geplaatst door Peter Hermus op 13 januari 2019


Overige nieuwsberichten

Banner Verdoold Rijopleidingen
© 2001-2021 VV Sleeuwijk

Colofon

Privacyverklaring
twitter.com/vvsleeuwijk
youtube.com/vvsleeuwijk
facebook.com/vvsleeuwijk