Voer een zoekterm in en druk op 'enter':
Voetbalvereniging Sleeuwijk
Postadres: Postbus 27 - 4254 ZG - Sleeuwijk

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 31 oktober 2018. Aanvang vergadering: 20.00 uur in de kantine op de Roef.

De agendapunten zijn:

1. Opening door voorzitter Edwin van der Poel
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 1 november 2017
3. Financieel verslag 2017-2018 door penningmeester Martijn Verhoeven
4. Verslag kascommissie
5. Begroting 2018-2019 door penningmeester Martijn Verhoeven
6. Voorstel contributieverhoging per 1 juli 2018
7. Sponsorzaken toegelicht door Edwin van der Poel
8. Jeugdzaken toegelicht door Mariƫlle Durieux
9. Seniorenzaken en algemene zaken toegelicht door Edwin van der Poel
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar Mariƫlle Durieux
Het bestuur stelt Erik Pruijsen voor als bestuurslid jeugdzaken en voorzitter van
de jeugdcommissie
Het bestuur stelt Anouk Rietveld voor als Secretaris
Aftredend en herkiesbaar Edwin van der Poel
Kandidaten voor een (vacante) bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij het
bestuur. Indien er meerdere kandidaten zijn zal er tijdens de ledenvergadering
een stemming plaatsvinden.

11.       Rondvraag
12. Sluiting


Het bestuur rekent op de aanwezigheid van een groot aantal leden.
Bij verhindering wordt u verzocht, bij voorkeur schriftelijk, uw afwezigheid door te geven aan iemand van het bestuur.
Indien u niet meer in het bezit bent van de notulen dan kunt u deze opvragen via secretarisvvsleeuwijk.nl.

Wij zien u graag op 31 oktober 2018

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.


Algemeen nieuws, geplaatst door Peter Hermus op 27 september 2018

Hoofdsponsoren
Jeugdsponsoren


Kledingsponsor


Sponsor


Website-sponsor 
© 2001-2018 VV Sleeuwijk

Colofon
Hosting: General Group

Realisatie: P.W. Hermus
twitter.com/vvsleeuwijk
youtube.com/vvsleeuwijk
facebook.com/vvsleeuwijk