Voer een zoekterm in en druk op 'enter':
Voetbalvereniging Sleeuwijk
Postadres: Postbus 27 - 4254 ZG - Sleeuwijk

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 1 november 2017. Aanvang vergadering: 20.00 uur in de kantine op de Roef.

De agendapunten zijn:

1. Opening door voorzitter Edwin van der Poel
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2 november 2016
3. Financieel verslag 2016-2017 door penningmeester Martijn Verhoeven
4. Verslag kascommissie
5. Begroting 2017-2018 door penningmeester Martijn Verhoeven
6. Voorstel investering in extra zonnepanelen door Martijn Verhoeven
7. Voorstel contributieverhoging per 1 juli 2018
8. Sponsorzaken toegelicht door Eline Onck
9. Jeugdzaken toegelicht door Mariƫlle Durieux
10. Seniorenzaken en algemene zaken toegelicht door Edwin van der Poel
11. Bestuursverkiezing:
           Aftredend en niet herkiesbaar Eline Onck
           Kandidaten voor de functie van secretaris kunnen zich aanmelden bij het
           bestuur. Indien er meerdere kandidaten zijn zal er tijdens de ledenvergadering
           een stemming plaatsvinden.

           Schema aftreden bestuursleden tijdens ALV 2018
           Aftredend en niet herkiesbaar Edwin van der Poel en MariĆ«lle Durieux
12. Rondvraag
13. Sluiting

Het bestuur rekent op de aanwezigheid van een groot aantal leden.
Bij verhindering wordt u verzocht, bij voorkeur schriftelijk, uw afwezigheid door te geven aan iemand van het bestuur.
Indien u niet meer in het bezit bent van de notulen dan kunt u deze opvragen via ebvvsleeuwijk.nl.

Wij zien u graag op 1 november 2017

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.


Algemeen nieuws, geplaatst door Peter Hermus op 6 september 2017

Delen:        

Hoofdsponsoren
Jeugdsponsoren


Kledingsponsor


Sponsor


Website-sponsor

 
© 2001-2017 VV Sleeuwijk

Colofon
Hosting: General Group

Realisatie: P.W. Hermus
twitter.com/vvsleeuwijk
youtube.com/vvsleeuwijk
facebook.com/vvsleeuwijk